Đang tải dữ liệu...

Thủ tục xin giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá

( 14-08-2013 - 10:38 AM ) - Lượt xem: 1890

Thủ tục xin Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá

"Tôi muốn hỏi về việc để cho ra đời một kênh truyền hình giải trí cần có những giấy phép gì và cần những điều kiện gì? Trình tự thủ tục hành chính được tiến hành như thế nào?"

Trả lời:

Để cho ra đời một kênh truyền hình, bạn cần phải có Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá. Trình tự thủ tục cấp phép được thực hiện ở Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. Trình tự thực hiện thủ tục được tiến hành như sau:

1. Trình tự thực hiện:

a. Chuẩn bị và nộp hồ sơ: Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá theo quy định của pháp luật.

b. Thẩm định hồ sơ và Trả kết quả:

          Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và thẩm định hồ sơ. Trường hợp không cấp Giấy phép trả lời và nêu rõ lý do không cấp phép.

2. Cách thức thực hiện:

         - Nộp trực tiếp: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử;

         - Qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

         - Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá có xác nhận của cơ quan chủ quản;

         - Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình;

         - Đề án sản xuất kênh chương trình quảng bá được cơ quan chủ quản phê duyệt, trong đó nêu rõ:

          + Tên gọi, biểu tượng, tôn chỉ, mục đích của kênh chương trình quảng bá;

          + Nội dung kênh chương trình quảng bá; thời gian, thời lượng phát sóng chương trình của từng ngày trong một (01) tuần; thời lượng phát sóng chương trình mới trung bình trong một (01) ngày; khung chương trình dự kiến phát sóng trong một (01) tháng, đối tượng khán giả;

          + Năng lực sản xuất chương trình, gồm: cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính (thể hiện bằng dự toán kinh phí sản xuất kênh chương trình trong hai (02) năm và nguồn tài chính đáp ứng được dự toán kinh phí này);

         + Quy trình sản xuất và quản lý nội dung kênh chương trình quảng bá;

         + Phương thức kỹ thuật phân phối kênh chương trình quảng bá;

         + Hiệu quả kinh tế, xã hội.

         Trường hợp đề nghị cấp giấy phép sản xuất nhiều kênh chương trình, phải làm đề án riêng đối với từng kênh chương trình cụ thể.

         - Danh sách dự kiến cán bộ lãnh đạo phụ trách các phòng, ban nghiệp vụ hoặc kênh chương trình; phóng viên, biên tập viên chịu trách nhiệm sản xuất kênh chương trình;

         - Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác nhận đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc sản xuất kênh chương trình quảng bá của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Lệ phí:Không

6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

“Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá”

Mẫu số 04 – Thông tư 07/2011/TT-BTTTT

7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

8. Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

                                                                                                                                                                                                                          BT

                                                                                                                                                                                                     (Theo trang ict news)

den led,rem cua,apartments for rent in Saigon,lam phim quang cao